Požarne rezerve

Za zaščito stavb pred ognjem je potrebna zanesljiva in dokazana namenska infrastruktura
hitro oskrbo z vodo. V pokopani strukturi nidaplasta protipožarne rešitve
omogočajo shranjevanje deževnice in se lahko uporabljajo pri požarni zaščiti:

  • Na območjih, kjer je vodovodno omrežje nezadostno
  • Na osamljenih območjih
  • Pri ustvarjanju trgovskih ali primestnih območij,
  • Ob širitvi tovarne,
  • Ko se kmetijske ali industrijske stavbe hitro razvijajo.

Pregled aplikacija