Vdolbina dobro

Infiltracijski vodnjak zagotavlja prehod vode iz odtoka z infiltracijo v prepustne plasti tal.
Zato se voda ne odvaja neposredno v vodonosnik. Ti infiltracijski vodnjaki se napajajo po cevovodnem omrežju ali neposrednem odtoku in se v glavnem uporabljajo za obnovo strešne vode.
Ultra lahke alveolarne strukture Nidaplast so namenjene začasnemu shranjevanju te vode pred infiltracijo v prepustno območje.

Pregled aplikacije