Golf, parki in vrtovi

Gramozni stabilizator Nidagravel je idealen za gradnjo javnih površin, kot so javni parki in vrtne poti, gramozni pločniki, pokopališke poti, javna parkirišča …
Raztopino za stabilizacijo gramoza zelo cenijo strokovnjaki, ki so ji leta 2015 podelili oznako “priporočajo gradbeni strokovnjaki”.

Pregled izdelkov